Bioxy Steam 25 kg

Dekontaminant za remedijaciju sredina sa parnom upotrebom
 • Dekontaminant za remedijaciju sredina sa parnom upotrebom
 • Proizvod usaglašen sa DGPRE kružnim 0005443 22.02.2020. tema: COVID-19
 • BIOXY STEAM je tečni dekontaminant, baziran na jedinjenju peroksida koje je razvila Mafra, pogodno za upotrebu u parnim sistemima sa čeličnim bojlerom tipa GEYSER. Pogodan je za dekontaminaciju svih površina bez nanošenja problema oksidacije, korozije i pogoršanja najdirljivijih i najosetljivijih materijala.

BIOKSI STEAM – 25Kg je dekontaminant za remedijaciju sredina sa parnom upotrebom.

Proizvod usaglašen sa DGPRE kružnim 0005443 22.02.2020. tema: COVID-19

BIOXY STEAM je tečni dekontaminant, baziran na jedinjenju peroksida koje je razvila Mafra, pogodno za upotrebu u parnim sistemima sa čeličnim bojlerom tipa GEYSER. Pogodan je za dekontaminaciju svih površina bez nanošenja problema oksidacije, korozije i pogoršanja najdirljivijih i najosetljivijih materijala.

Opseg.
BIOXY STEAM se koristi u parnim sistemima sa čeličnim bojlerom tipa GEYSER za sanitarije i dekontaminaciju svih površina koje se sastoje od metalnih aloja, plastike (polipropilen, polivinil i sl.), stakla, gumica i gasova.
BIOXY STEAM se sastoji od osnovne mešavine ad hoc jedinjenja peroksida sposobnih da oslobode ACTIVE OXYGEN kroz isporuku pare, plus druge prirodno izvedene ekscipijente kao što su esencijalna ulja Malaleuca alternifolia i Copaifera officinalis koja poboljšavaju stabilnost i dekontaminaciju delovanja. BIOKSI STEAM se može koristiti za praćenje Zajedničkog protokola za regulisanje mera za borbu i suzbijanje širenja virusa Covid-19 na radnom mestu od 14. marta 2020. godine – odeljak 4 ČIŠĆENJE I SANITARIJA U PREDUZEĆU – jer je u skladu sa odredbama cirkularnog br. 5443 od 22. februara 2020. godine Ministarstvo zdravlja – Čišćenje zdravstvene i ne-zdravstvene sredine – ako se koristi u naznačenim razvodnjavanostima.

Prednosti
• Ima brzu i efikasnu akciju.
• Bezbedan je i za ljude i za životnu sredinu (u konačnom razvodnjavanju upotrebe).
• Bezbedan je za sve vrste površina.
• Ne zahteva nikakvo ispiranje i ne ostavlja posledice nakon upotrebe.

Mehanizam delovanja
Unutar bojlera, para pretvara jedinjenje peroksida u aktivni kiseonik. Biocidnom akcijom aktivnog kiseonika posreduje visoko reaktivni slobodni radikal •OH: ovo oksidira lipidne membrane, DNK i druge esencijalne komponente za mikroorganizme, denaturišući ih.

Način upotrebe i razvodnjavanja
Razblažite BIOXY STEAM da biste dobili rešenje koje će biti ubrizgano u GEYSER kotao:

ZA LEČENJE ZDRAVSTVENE SREDINE RAZBLAŽITE BIOKSI STEAM na 5% (1:20)

ZA LEČENJE NE-ZDRAVSTVENIH SREDINA razblažujte BIOKSI STEAM na 2,5% (1:40)

• Radimo preko GEYSER mašine za lečenje željenih površina
• Nema potrebe za ispiranjem pošto proizvod ne ostavlja zaostaci
• Kada se razblaži, proizvod mora da se konzumira u narednih 48 sati i nikada ne prelazi 5 dana.

Mere predostrožnosti za upotrebu
Rukujte BIOXY STEAM koncentratima sa negom: izbegavajte kontakt očima i koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (nitrile rukavice i zaštitne naočare).
Rešenja razblažena na 2,5 i 5 odsto nisu opasna i mogu se postupati bez posebnih mera predostrožnosti.

OPASNOST: [wCod:H242][wCod:H314][wCod:H335][wCod:H410][wCod:P102][wCod:P210][wCod:P210][wCod:P260][wCod:P273][wCod:P280][wCod:P303+P361+P353][wCod:P305+P351+P338]

PRETPLATITE SE SADA NA NEWSLETTER

I BUDITE U TOKU SA SVETOM MAFRA!

  Izjavljujem da sam pročitao politiku privatnosti*

  KONTAKTI


     Via Aquileia, 44, 20021 Baranzate (MI)

    info@mafra.it

    +39 02 3569981

  PRATITE


  Pratite MaFra na svim društvenim kanalima kako biste bili u toku i uživali u novom sadržaju posvećenom svetu automobilske kozmetike

  MA-FRA S.p.A. a Socio Unico – Via Aquileia 44/46 – 20021 Baranzate – Milano – Italy – P.IVA Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02916980960 – Capitale sociale € 2.000.000,00

  Informacije o korišćenju kolačića – Politika privatnosti – Copyright – Credits

  Centar za željene postavke privatnosti