Sviting Rapid Spray 500ml

Rusty skruvar och bultar unblocker
 • Omedelbar åtgärd
 • Smörjande verkan
 • Underlättar glidning av behandlade delar

Sviting Rapid Spray är ett spraybaserat släppmedel med stark penetrerande verkan som snabbt avlägsnar oxid från skruvar och bultar, med omedelbar verkan som smörjer och underlättar glidning av de behandlade delarna.

Sviting Rapid Spray från Mafra är ett mycket penetrerande avfettande avkalkningsmedel.

Sviting Rapid Spray kan tack vare sin penetrerande verkan snabbt lösa upp oxid och avlägsna järnrester och alla typer av föroreningar. Sviting Rapid Spray har även en god smörjande och rengörande effekt på kopplade metalldelar som är blockerade av rost och avlagringar. Produkten är därför oumbärlig för att lossa skruvar, muttrar, bultar, lås, gångjärn och beslag som oxiderats av tiden utan att skada gummi eller målade delar.

 • Spraya produkten på de delar som ska låsas upp eller rengöras
 • Vänta några sekunder så att produkten kan utöva sin penetrerande verkan.
[wCod:H222-H229][wCod:H315][wCod:H319][wCod:H413][wCod:P102][wCod:P210][wCod:P211][wCod:P251][wCod:P261][wCod:P305+P351+P338][wCod:P410+P412]

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET NU

OCH HÅLL DIG UPPDATERAD OM MAFRAS VÄRLD!

  Jag intygar att jag har lästintegritetspolicyn*.

  KONTAKTER


     Via Aquileia, 44, 20021 Baranzate (MI)

    info@mafra.it

    +39 02 3569981

  FÖLJ OSS


  Följ MaFra på alla sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad och ta del av nytt innehåll om bilkosmetik

  MA-FRA S.p.A. a Socio Unico - Via Aquileia 44/46 - 20021 Baranzate - Milano - Italien - Momsregistrering i Milanos företagsregister 02916980960 - Aktiekapital 2 000 000,00 euro

  Information om användning av cookies - Integritetspolicy - Upphovsrätt - Krediter

  Preferenscenter för integritet