Οξέα Aston

Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα μας.

Aston DB2 Acido Foam

ΌΞΙΝΟ ΑΦΡΊΖΟΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ Υγρό, αφαίρεσης αλάτων, ισχυρά όξινο, αφρίζον απορρυπαντικό,...

Διαβάστε περισσότερα

Aston DB2 Acido no Foam

ΜΗ ΑΦΡΊΖΟΝ ΌΞΙΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ Υγρό, αφαίρεσης αλάτων, ισχυρά όξινο μη αφρίζον απορρυπαντικό...

Διαβάστε περισσότερα