Vax och torkmedel

Upptäck alla våra produkter.

Drop Clean

Långvarigt briljant syntetiskt vax Högkoncentrerad produkt rik på...

Läs mer på

Välj Denna produkt har flera varianter. Alternativen kan väljas på produktsidan

Idrodiamant Extra

Hydrobriljant vax Katjoniskt polymervax som är effektivt även i närvaro av hårt vatten eller...

Läs mer på

Välj Denna produkt har flera varianter. Alternativen kan väljas på produktsidan

Soffio

Vax med hög glidförmåga och poleringseffekt En produkt rik på långtidsverkande skyddande polervaxer,...

Läs mer på